top of page

Sallander och Mallander kan vara en riktigt svår och envis hudåkomma. Den bildar en förtjockad och krustlinande flagor och sårskorpor på fram och bakben. Mallanders visar sig bakom knäna på frambenen och Sallanders på framsidan av hasen på bakbenen. Problemen visar sig främst på de tunga raserna och på hästar med hovskägg. Det är mycket vanligt på tinker, shire, clydesdale och frieserhästar. Åkomman beror på överproduktion av keratin som är ett fibröst protein som tex hår och hov är till största delen uppbggd av. (översatt från texten under)

Sallenders and Mallenders can be a heartbreaking and tenacious skin issue.  It presents as an accumulation of thickened, crusted scale and scabs on the front and hind legs of horses.  Mallenders occurs behind the knees on the front leg while Sallenders occurs in front of the hock on the hind legs.  The problem occurs most commonly in draft or heavy breeds and horses with feather.  It is a common ailment in Gypsy, Shire, Drum and Friesian horses and is caused by excessive keratin production.  Keratin is a fibrous protein forming the main structural constituent of hair, feathers, hoofs, claws, horns, etc.

 

Nya produkter bör alltid testas på ett litet område först med tanke på eventuella reaktioner.

Vid frågor ta gärna kontakt www.grizzlybearonline.co.uk

Sallenders och Mallenders cream (500ml)